A fost reglementată asistența medicală comunitară

Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea
și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.