Ministerul Sănătății propune înființarea unui Registru de informare toxicologică

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică.

ReTox este conceput ca un sistem informatic având la bază o aplicaţie online capabilă dea înregistra într-o bază de date relaţională, informaţii despre amestecuri chimice periculoase pentru sănătate comercializate în Romania şi despre afecţiunile acute determinate de acestea (intoxicaţii acute neprofesionale) generate de utilizarea necorespunzătoare sau prin expunere accidentală. Prin structura sa, Retox va îndeplini funcţia de analiză a efectelor determinate de expunerea la chimicale a populatiei.

Argumentul este necesitatea dezvoltării de registre naționale pentru monitorizarea principalelor domenii de intervenție ale asistenței de sănătate publică. Prin intermediul registrelor naţionale structurile de primiri urgență pot avea acces instant la informațiile necesare pentru intervențiile medicale de urgență pentru salvarea vieții pacienților intoxicații cu substanțe chimice.

Proiectul de hotărâre are ca scop crearea unui Registru naţional de informaretoxicologică prin: stabilirea unui

  1. a)  format armonizat de transmitere a informațiilor de către operatorii economici despre amestecurile periculoase pentru sănătate pe care le introduc pe piaţaRomâniei
  2. b)  alinierea formatului propus în ReTox la formatul european prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/542
  3. c)  interconectarea cu o platformă comună de informare şi răspuns a centrelor de informaretoxicologică şi a centrelor antitoxice regionale pentru copii, pentru gestionarea cazurilorde intoxicaţie la populaţia generală
  4. d)  îndeplinirea responsabilităţilor de raportare ale Ministerului Sănătăţii către organismele desemnate în conformitate cu articolul 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

privind cazurile de intoxicaţie cu produse biocide şi pesticide agricolee) schimbul de informaţii cu autorităţile din celelalte state membre