Valabilitatea și regulile biletelor de trimitere pentru analize și investigații

Pacienții pot beneficia de investigații paraclinice doar pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicul de familie sau de către medicul specialist, aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular cu regim special, care se întocmeste în trei exemplare si are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Există și o exceptție: biletele de trimitere pentru ivestigații paraclinici pentru afecțiunile din programele naționale: diabet, afecțiuni oncologice, care au o valabilitate de 90 de zile, însă doar în situțaia în care pentru afecțiunea respectivă medicația a fost prescrisă pentru același interval de timp.

Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații paraclinice specifice este de până la 60 zile.

Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au incheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice.

Serviciile medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se deconteaza numai pe baza de recomandare medicala asiguratilor in urmatoarele conditii: urgențe medico-chirurgicale majore și afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare.

La momentul prezentarii asiguratului in vederea efectuarii investigatiilor, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a consemna pe versoul exemplarului de bilet de trimitere care se depune la casa de asigurari de sanatate :data prezentarii, data programarii, precum si de a semna si stampila acest exemplar indiferent daca investigatiile recomandate sunt sau nu efectuate la momentul prezentarii.

In situatia in care, din anumite motive, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentarii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa iar daca asiguratul refuza programarea va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta sa se poata prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice.

Pacientul trebuie să se programeze la unul dintre furnizori, în primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice in caz contrar biletul de trimitere isi pierde valabilitatea.

Daca in perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice un pacient se interneaza in spital fara ca investigatiile recomandate sa fie efectuate in ambulatoriu anterior internarii, biletul de trimitere isi pierde valabilitatea, cu exceptia biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.