Totul despre aprobarea și eliberarea dispozitivelor medicale pentru diabetul zaharat

monitorizarea diabetului

Achiziția, montarea și eliberarea pompelor de insulină, sistemelor de pompe de insulină cu monitorizare continuă a glicemiei, cele implantabile etc. sunt reglementate prin proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, aflat deocamdată în dezbatere publică.

Iată cum va fi aprobat dosarul, ca sunt pașii de urmat și unde vor putea fi montate.

Achiziţia, montarea şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi sisteme implantabile de monitorizare continuă) se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.

Achiziţia şi eliberarea materialelor consumabile aferente dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.

Aprobarea dosarului:
1. medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul întocmeşte dosarul medical al acestuia cuprinzând: documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice, datele de contact ale pacientului şi referatul de justificare, prevăzut în anexa nr. 11, pe care îl transmite electronic sau prin posta, cu respectarea securitaţii în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.
2. casa de asigurări de sănătate va transmite electronic sau prin posta, cu respectarea securității în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, dosarul Casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional.
3. casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional va transmite dosarul/dosarele Comisiei de evaluare a centrului metodologic regional nominalizat. 4. comisia de evaluare a centrului metodologic regional verifică şi analizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi emite decizii, conform anexei nr. 12, de aprobare/respingere. Pentru bolnavii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate decizia va cuprinde motivele respingerii dosarului.
5. comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel:casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a judeţului arondat şi medicului care a emis referatul.
6. programarea bolnavului în vederea eliberării şi montării dispozitivelor medicale specifice se va realiza, prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.
7. medicul curant, care a emis referatul de justificare a dispozitivelor medicale specifice, monitorizează bolnavul dupa montarea acestor dispozitive. Instruirea pacientului privind tehnica de administrare a insulinei şi modalitatea de utilizare a seringii/ penului/ pompei de insulina/ pompei de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei de infuzia subcutana continua precum si a monitorizării glicemice prin teste sau monitorizare continua se face de către medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat, care face dovada unui curs dedicat acestor dispozitive recunoscut de către CMR.
8. informarea şi instruirea pacienţilor se va face particularizat pentru fiecare tip de modalitate de aplicare a insulinei. Montarea dispozitivelor: pompa de insulina si pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se va realiza in regim de spitalizare continuă. Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se vor monta în regim de spitalizare de zi.

Centrele metodologice regionale desemnează o comisie de evaluare şi aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice care va fi alcătuită din coordonatorul centrului metodologic regional desemnat şi minimum 2 medici specialişti/primari de diabet, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici specialişti/primari pediatrii cu competenţă/atestat în diabet, cu următoarele atribuţii:

1. examinează dosarele de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice pentru pacienţii din judeţele arondate şi emit decizia de includere/neincludere în program. Decizia de întrerupere a utilizării dispozitivelor medicale specifice pentru diabetul zaharat va fi luată de medicul specialist/primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice curant şi va fi adusă la cunoştinţa centrului metodologic regional;

2. soluţionează contestaţiile la deciziile de întrerupere a utilizării unei pompe de insulină/pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă, sistemele de monitorizare glicemică continuă luate de medicul diabetolog sau pediatru cu competenţă/atestat în diabet zaharat;

3. monitorizează semestrial eficienţa derulării programului prin utilizarea dispozitivelor medicale specifice pe baza raportărilor primite de la medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat în diabet care are în urmărire pacienţii.

d) Dispozitivele medicale specifice se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemului de iniţiere se realizează prin farmacia cu circuit închis ale unităţilor care derulează programul. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: serter implantare, catetere şi rezervoare. În cazul pompelor de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: serter implantare cateter, catetere, rezervoare, transmiter şi senzori. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabilele sunt transmiterul şi senzorii. Setul de inițiere a sistemului de pompa cu senzori consta in : 1 serter implantare cateter, 1 pompa de infuzie continua a insulinei, 30 catetere, 30 rezervoare, 1 transmiter, 1 serter de implantare şi 15 senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an, 10 catetere/lună, 10 rezervoare (10 seturi)/lună) şi 55 de senzori/an. Prescrierea materialelor consumabile odată cu montarea dispozitivului medical se realizează pentru o perioadă de 3 luni, şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Prescrierea în continuare a materialelor consumabile de către medicul curant se realizează în baza deciziei de includere în program, pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, prin farmacia cu circuit închis a centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat.

Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulină, pompa şi materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

d1) Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în regim de spitalizare de zi sau ambulatoriu, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemelor de initiere se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter, serter de implantare şi senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an şi 55 de senzori/an. Sistemul de inițiere valabil pentru 3 luni constă în : 1 transmiter,1 serter de implantare şi 15 senzori. Prescrierea senzorilor se realizează pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi materialele consumabile rămase neutilizate, acestea sunt returnate centrelor/unităţilor sanitare cu secţii şi compartimente de profil aferente, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.