Care sunt categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări de sănătate

O serie de categorii de persoane sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul... mai multe»