Regulamentul privind timpul de lucru și efectuarea gărzilor, în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se asigură permanenţa după următorul program :

– între ora de terminare a programului zilnic de activitate şi ora de începere aprogramului din ziua următoare în zilele lucrătoare;

– cu o durată de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.

Permanenţa este asigurată de personalul de specialitate medico-sanitar din compartimentele aflate în subordinea directorului executiv adjunct sănătate publică şi programe, în subordinea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică şi din cadrul laboratoarelor.

În cazul evenimentelor de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei, persoana care asigură permanenţa la sediul direcţiei de sănătate publică cheamă în unitate, prin sistemul de chemări de la domiciliu, medici despecialitate.

Pentru medicii în specialităţi paraclinice din cadrul compartimentelor aflate în subordinea directorului executiv adjunct sănătate publică şi programe, în subordinea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică şi din cadrullaboratoarelor, care în situaţii deosebite pot fi chemaţi la sediul direcţiei de sănătate publică, se va completa în mod corespunzător fişa postului.

Activitatea prestată la sediul direcţiei de sănătate publică pentru asigurarea permanenţei se compensează cu timp liber corespunzător.

Față de aceste prevederi legale, DSP Prahova, cu adresa nr.44792/2018, propune analizarea modificării OMS nr.870/2004, în sensul asigurării serviciului de permanență la domiciliu, prin redirecționarea apelurilor telefonice și prin intermediultehnicii informatice, respectiv, crearea unei adrese de email la care să aibe accesîntreg personalul implicat.

Această cerere este motivată astfel :
-personalul medico-sanitar la nivelul instituției este din ce în ce mai mic, urmare pensionărilor, încheierii contractului de muncă/raportului de serviciu,
-pentru asigurarea permanenței în condițiile art.28 mai sus menționat, este nevoie săptămânal de 16 persoane, care, ulterior, au timp liber corespunzător activitățiiprestate,
-volumul din ce în ce mai mare de lucrări ce revin pe fiecare persoană din categoriapersonalului de specialitate medico-sanitar, ca urmare a obligațiilor din normele legislative nou apărute din mai multe domenii :

  •   din domeniul organizării și funcționării secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare,
  •   din domeniul avizării farmaciilor,
  •   din domeniul activității de autorizare a prestatorilor de servicii funerare conform HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, și de acordare a avizelor de îmbălsămare conform anexei nr.3 la metodologia din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.1533/2017, privind aprobarea metodologiei deîncadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase,- în cazul evenimentelor de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate, persoana care asigură permanenţa la sediul direcţiei de sănătate publică cheamă înunitate, fără a se deplasa la sediul instituției, medici de specialitate, prin sistemul dechemări de la domiciliu

     

ORDIN:

Art. I. Art.28 din Ordinul minstrului sănătății nr.870/2004, se modifică și va aveaurmătorul cuprins :

”Art. 28 – (1) La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se asigură permanenţa după următorul program:
a) între ora de terminare a programului zilnic de activitate şi ora de începere a programului din ziua următoare în zilele lucrătoare;

b) cu o durată de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în celelalte zileîn care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.
(2) Permanența se asigură pe baza unui grafic lunar, aprobat de directorul executiv.
(3) Permanența se asigură de la domiciliul persoanei stabilite conform graficului aprobat.

(4) Persoana care asigură permanența la domiciliu, va prelua apelurile primite la sediul direcției de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, ca urmare a interconectării telefonului persoanei cu telefonul direcției de sănătate publică.
(5) În cazul evenimentelor de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei, persoana care asigură permanenţa la domiciliu, cheamă la sediul direcției de sănătate publică, prin sistemul de chemări de la domiciliu, medici de specialitate.

(6) Permanenţa se asigură de personalul de specialitate medico-sanitar, atât din categoriapersonalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici.
(7) În situația deficitului de personal de specialitate medico-sanitar, în grafic vor putea fi incluse și persoane din alte structuri, atât din categoria personalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici.

(8) Pentru medicii în specialităţi paraclinice, care în situaţii deosebite pot fi chemaţi la sediul direcţiei de sănătate publică, se va completa în mod corespunzător fişa postului.
(9) Pentru persoanele din alte structuri, atât din categoria personalului contractual, cât și din categoria funcționarilor publici, care asigură permanența la domiciliu, se va completa fișapostului în mod corespunzător.”

Art.II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.