Pacient cu astm? Iată de ce puteți beneficia

În România, există, potrivit Societății Române de Pneumologie, între 800.000 și 1.000.000 de pacienți.

Aceștia după diagnosticare, trebuie să beneficieze, potrivit Contractului cadru de consultații și teste, potrivit planului de management realizat de medic.

Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde:

  • anamneza factorilor declanşatori,
  • istoric personal şi familial;
  • examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi;
  • trimitere pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale: hemoleucogramă completă, spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonară;
  • trimitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz;

Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă – fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;

Pentru astm bronşic, ţinta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile:

-astm bronşic controlat – limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în </= 2 ocazii/săptămână, absenţa simptomelor nocturne, fără limitarea activităţii, funcţie pulmonară normală, absenţa exacerbărilor;

– astm bronşic parţial controlat – limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în > 2 ocazii/săptămână, prezenţa simptomelor nocturne, funcţie pulmonară < 80% din valoarea cea mai bună (sau prezisă), cu limitarea activităţii, cu una/mai multe exacerbări în ultimul an;

– astm bronşic necontrolat – trei sau mai multe caracteristici de astm bronşic parţial controlat prezente în orice săptămână plus o exacerbare.

Iniţierea medicaţiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaţie de treapta II sau III, funcţie de intensitatea simptomelor.

 

Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă cuprinde:

  • reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii şi identificarea eventualelor cauze de control inadecvat;
  • educaţia pacientului privind boala, evoluţia ei,
  • înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii,
  • sfatul pentru renunţarea la fumat;
  • evaluarea complianţei la tratament şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor;

Pentru astm bronşic, ţinta terapeutică o reprezintă controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile.