În ce condiții puteți beneficia de medicamente compensate?

Vitamina DPentru a beneficia de medicamentele de pe Lista B, compensate în procent de 90%, persoanele cu venituri din pensii sub 700 lei pe lună trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună. Medicul de familie, la rândul său, va consemna în fișa medicală a pensionarului/în registrul de consultații numărul talonului și cuantumul pensiei și va anexa la fișa medicală declarația dată pe propria răspundere.

Este foarte important ca fișa medicală a fiecărui pensionar cu venituri sub 700 de lei să fie însoțită de această declarație (câte una pentru fiecare prescripție eliberată de medic sau aceeași declarație actualizată prin semnătura pensionarului și dată cu ocazia celorlalte prescripții medicale) și să conțină înscrisuri privind numărul talonului și cuantumul pensiei pentru a beneficia de prescripția medicală. Dacă aceste elemente lipsesc, medicul de familie se face vinovat de neglijență și va fi tra la răspundere.

În situația în care, în baza de date a cabinetului medical există declarația dată pe propria răspundere de către pensionar, anexată la fișa medicală, precum și înscrisuri privind numărul talonului și cuantumul pensiei pentru prescripția eliberată de medic, dar se dovedește că declarația dată pe propria răspundere de către pensionar nu este conformă realității, răspunderea îi revine asiguratului/pensionarului.