Fundația Hospice ”Casa Speranței”, propusă pentru recunoașterea de utilitate publică

Ministerul Sănătății a propus pe transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern privind recunoaşterea Fundaţiei Hospice “ Casa Speranţei “ ca fiind de utilitate publică.

Fundaţia “ Casa Speranţei „ este o organizaţie de caritate înregistrată în România care este iniţiator şi promotor alîngrijirilor paliative pentru persoane cu boli incurabile înstadii avansate, având experienţă de peste 18 ani în servicii clinice asigurate pacienţilor oncologici sau cu alte patologii, cu speranţa de viaţă limitată – peste 10.000 pacienţi asistaţi, prin punctele de lucru din Făgăraş şi Bucureşti, şi de 13 ani de activităţi privind dezvoltarea de programe deinstruire a personalului de specialitate în vederea extinderii acestor servicii în România, prin Centrul de Studii pentru Medicina Paliativă Braşov.

Având în vedere că Fundaţia Hospice “ Casa Speranţei” desfăşoară, potrivit prevederilor statutare, activităţi de interes public comunitar în sfera de competenţă a Ministerului Sănătăţii, Secretariatul General al Guvernului a propus recunoaştere a utilităţii publice.

Scopul propus prin statutul Fundaţiei Hospice „CasaSperanţei“este reprezentat de promovarea îngrijirii paliativefără restricţii de sex, rasă sau vârstă, a persoanelor bolnave aflate în faze terminale sau suferind de boli cronice, în spitale sau la domiciliul acestora şi asigurarea asistenţei medicale ori a altor tratamente şi îngrijiri, în funcţie de necesităţi.

De asemenea, Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” îşi propune desfăşurarea, promovarea şi încurajarea activităţii de cercetare în domeniul îngrijirii şi tratamentului persoanelor aflate în faze terminale de boală sau suferind de dureri cronice, aducerea la cunoştinţa publicului a acestor cercetări şi promovarea, încurajarea şi facilitarea activităţilor de perfecţionare şi pregătire a medicilor, asistenţilor, fizioterapeuţilor, psihologilor şi altor persoane angajate în munca de îngrijire.

La Braşov a fost creat un centru pilot de servicii complexe de îngrijiri paliative, cu potenţial de extindere şi replicare în alte judeţe ale ţării, precum şi în ţări din Europa de Est, crearea la Bucureşti a unui centru de servicii complexe de îngrijiri paliative şi crearea în judeţul Braşov a unui serviciu pilot de îngrijiri paliative la domiciliu pentru mediul rural, în colaborare cu medicina primară. Extinderea serviciilor de îngrijiri paliative în ţară se realizează prin programe naţionale de educaţie continuă pentru medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, psihologi, terapeuţi, clerici, personal de îngrijire, precum şi prin activităţi de consultanţă.

De asemenea, Fundaţia Hospice “Casa Speranţei“ a desfăşurat activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ privind dezvoltarea serviciilor de ingrijiri paliative,cuprinderea acestora în ansamblul serviciilor de sănătate şiaccesul pacienţilor la servicii şi la medicaţie specifică pentru terapia durerii şi a simptomelor.