Evaluarea copiilor de 2 la 9 ani. Ce examinări trebuie realizate

Părinții au cea mai mare grijă de sănătatea copiilor lor. De accea, cei mai mulți merg preventiv la medic cu micuții lor. Este însă util să știți atunci când mergeți și de ce servicii medicale puteți beneficia (potrivit Contractului cadru) și ce să cereți dacă medicul nu vă pune la dispoziție respectivele servicii.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani şi cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă:

 • evaluarea practicilor nutriţionale (anamneză nutriţională adresată părinţilor) şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii;
 • continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie – aprilie);
 • evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;
 • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică;
 • evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională;
 • screening-ul tulburărilor de vedere şi măsurarea TA (cel puţin o dată în interval);
 • sfaturi de conduită date mamelor şi familiei pentru situaţii frecvente la această vârstă (prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile obişnuite vârstei, recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere);
 • revizuirea atentă a schemei de vaccinare a copilului şi completarea acesteia după caz, efectuarea rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani;
 • identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist; se efectuează conform literei c, la vârsta copilului de 2 ani şi 3 ani.

Pentru un scor care indică un risc sever se recomandă trimiterea către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică.

În cadrul consultaţiilor preventive, copiii beneficiază de investigaţiile paraclinice – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii.

 1. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani, cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă:
 • screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală – (IMC);
 • evaluarea dezvoltării pubertare – scala Tanner pentru identificare pubertate precoce;
 • mesaje de consiliere ţintite pentru copii privind stilul de viaţă sănătos (activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, uzul de substanţe);
 • examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fişei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată;

În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. b) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii. În cazul în care rezultatul analizei LDL colesterol este mai mare de 160 mg se recomandă consult de specialitate.