De ce servicii medicale puteți beneficia între 18 și 39 de ani

Aveți între 18 și 39 de ani? Trebuie să știți că puteți beneficia de două consultații preventive la 3 ani la medicul de familie, dacă vreți să știți cum stați cu sănătatea chiar dacă nu prezentanți vreun semn de boală. Acest lucru este prevăzut în Normele Contractului cadru. Dacă în cadrul acestei evaluări, medicul descoperă că aveți risc ridicat la o anumită boală, de exemplu bolile cardiovasculare, veți putea beneficia de 2 consultații preventive pe an la medicul de familie.

Medicul de familie realizează expunerea la factorii de risc prin completarea riscogramei specifică pentru grupa de vârstă și sex corespunzătoare.

Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual şi se decontează maxim doua consultaţii de asigurat, anual. Cea de-a doua consultație se acordă în maximum 90 de zile de la prima consultație.

În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigaţii paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:

 1. Persoane ntre 18 şi 39 ani
 • Hemoleucogramă completă
 • VSH
 • Glicemie
 • Colesterol seric total
 • LDL colesterol
 • Creatinina serică
 1. Femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină
 • VDRL sau RPR

Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv.

Totodată, medicii supraveghează și evaluează factorii ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz).

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.

  Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai consilierea privind planificarea familială sau/și indicarea unei metode contraceptive și se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.