Care sunt consultațiile și procedurile de recuperare medicală de care puteți beneficia

Potrivit Normelor Contractului cadru, puteți beneficia de o serie de servicii medicale, atât consultații și proceduri în specialitatea de reabilitare medicală.

Iată care sunt acestea, perioada maxima de care puteți beneficia și în ce mod, precum și numărul maxim de proceduri admis pe zi.

Consultaţia medicală de specialitate iniţială cuprinde:

– anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

– bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;

– unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

– stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de reabilitare medicală, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice – terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico- chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de reabilitare medicală, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

Procedurile specifice de reabilitare medicală care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt:

 • Kinetoterapie de grup de afecțiuni
 • Galvanizare
 • Ionizare
 • Curenţi diadinamici
 • Trabert
 • TENS
 • Curenţi interferenţiali
 • Unde scurte
 • Microunde
 • Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
 • Ultrasunet
 • Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
 • Magnetoterapie
 • Laserterapie
 • Solux
 • Ultraviolete
 • Curenţi cu impulsuri rectangulare
 • Curenţi cu impulsuri exponenţiale
 • Contracţia izometrică electrică
 • Stimulare electrică funcţională
 • Băi Stanger
 • Băi galvanice
 • Duş subacval
 • Aplicaţii cu parafină
 • Băi sau pensulaţii cu parafină
 • Masaj regional
 • Masaj segmentar
 • Masaj reflex
 • Limfmasaj
 • Aerosoli individuali
 • Pulverizaţie cameră
 • Hidrokinetoterapie individuală generală
 • Hidrokinetoterapie parţială
 • Kinetoterapie individuală
 • Tracţiuni vertebrale şi articulare
 • Manipulări vertebrale
 • Manipulări articulaţii periferice
 • Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice
 • Electromecanice şi robotizate
 • Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
 • Băi de plante
 • Băi de dioxid de carbon şi bule
 • Băi de nămol
 • Mofete naturale
 • Mofete artificiale
 • Împachetare generală cu nămol
 • Împachetare parţială cu nămol
 • Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
 • Aplicaţie de oscilaţii profunde
 • Speleoterapia/Salinoterapia

Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 de zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală.

În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală, pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat.

Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate, reabilitare medicală include maximum 4 proceduri/zi. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează în medie 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.

Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală, asiguratul beneficiază de 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune.

Consultaţiile de specialitate reabilitare medicală se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.