La ce trebuie să aveți grijă peste 40 de ani. Ce evaluări sunt necesare


Dacă aveți peste 40 de ani, consultațiile și analizele preventive, fără a prezenta anumite semne sau stări de rău, sunt binevenite. Este important să știți că, potrivit Contractului cadru, puteți beneficia de anumite consultări și evaluări. Cele mai importante dintre cele sunt cele legate de riscul cardiovascular și de riscul oncologic

Iată care sunt acestea.

În cadrul consultaţiilor preventive puteți beneficia de investigaţii paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat aceste investigaţii. Altfel spus, aceste investigații se fac odată pe an.

Evaluarea pacientului trebuie să cuprindă:

 • Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
 •  Medicul vă va întreba dacă fumați (și câte pachete pe an), consumați alcool (cu detalii prin completarea unui chestionar), dacă faceți mișcare și ce tip de dietă aveți și vă va oferi sfaturi de schimbare a comportamentelor, în cazurile în care se impune.
 • Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:
 • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore);
 • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
 • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;
 • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi).
 • Diagrama SCORE la persoanele de peste 40 de ani estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani.

În riscogramă vor fi consemnate următoarele:

 1. Factorii de risc
 • la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (mai mică de 55 ani la bărbaţi, mai mică de 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
 • colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani;
 • glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
 • creatinina serică – toate persoanele cu TA > 140/90.
 1. Intervenţii asupra riscurilor modificabile:
 • persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează:

– pentru persoanele cu Risc SCORE mai mic 5% şi mai mare 1% se formulează recomandări referitoare la stilul de viaţă evaluarea se va realiza anual;

– pentru RCV mai mic sau egal 1% reevaluarea riscului total se realizează o dată la 3 ani.

Persoanele cu Risc SCORE egal sau mai mare 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de management de caz).

Nu se evaluează riscul cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.

 • Evaluarea Riscului Oncologic

În riscogramă vor fi consemnate:

 1. Factorii de risc:
 • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă;
 • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă;
 • antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale de sănătate;
 1. Intervenţie asupra riscurilor modificabile:
 • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate;
 • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.);
 • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal:

La femeile cu vârste între 40 și 64 ani se consemnează data ultimului test Babeş Papanicolau.

 • Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală

Factorii de risc:

Antecedente personale şi colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă);

Comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool.

Un scor mai mare de 4 la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.

Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul un chestionar standardizat. 

Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.

În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie.

Intervenţii asupra riscurilor:

– sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool;

– selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate.