Cum se face evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap pentru persoanele cu dezvoltare incompletă a funcțiilor mentale

Pentru încadrarea în grad de handicap, există anumite criterii medico-psihosociale aprobate printr-un Ordin al Ministerului Muncii (Nr. 762/1992/2007 din 31 august 2007)

Cum se încadrează persoanele în aceste criterii stabilesc Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Criteriile sunt împărțite în funcție de afecțiuni și le vom prezenta în articole succesive. Astăzi, prezentăm evaluarea persoanelor cu dezvoltare incompletă a funcțiilor mentale în vederea încadrării în grad de handicap.

Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv:

a) capacitatea de învăţare (QI, memorie, atenţie);

b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală (vârsta mentală, nivelul dezvoltării limbajului);

c) nivelul de autonomie socială.

2. Instrumente de lucru:

a) examen psihiatric;

b) teste psihologice;

c) scala GAFS (Global Assesment of Functioning

Scale).

DEFICIENŢĂ| HANDICAP

a) întârzierea mintală uşoară (nivel QI 50 – 55)  UŞOARĂ   | UŞOR până la 70);                                       |

b) scor GAFS 61 – 80;

c) prezintă capacitate de comunicare orală şi  scrisă, dar manifestă o întârziere de 2 – 3 ani în evoluţia şcolară, fără ca aceasta să fie determinată de carenţe educative, dificultăţi de învăţare şi gândire deficitară. Carenţele se manifestă numai în cazul solicitării intelectuale;

d) se pot antrena în activităţi simple;

e) pot desfăşura activităţi lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin.

DEFICIENŢĂ MEDIE| HANDICAP mediu

a) întârzierea mintală uşoară, asociată cu o altă deficienţă fizică, senzorială, epilepsie şi/sau tulburări comportamentale (care necesită tratament şi monitorizare de specialitate);

b) întârzierea mintală moderată (nivel QI 35 – 40 până la 50 – 55);

c) scor GAFS 51 – 60;

d) îşi însuşesc cu dificultate operaţiile elementare, însă pot învăţa să scrie şi să citească cuvinte scurte; au deprinderi elementare de autoservire şi se adaptează la activităţi simple de rutină; au capacităţi de autoprotecţie suficiente,

putând fi integraţi în comunitate şi să desfăşoare activităţi lucrative în condiţii protejate.

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ/ HANDICAP ACCENTUAT

a) întârzierea mintală accentuată (nivel QI 20 – 25) până la 35 – 40);

b) scor GAFS 31 – 50;

c) adaptarea la situaţii noi nu se realizează conform vârstei cronologice;

d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfecţionare este plafonată, având loc blocaje psihice;

e) sunt capabili să efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin şi  se pot adapta la viaţa de familie, comunitate.

 

DEFICIENŢĂ GRAVĂ /HANDICAP GRAV

a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20 – 25);

b) scor GAFS 21 – 30 grav, fără asistent personal;

c) scor GAFS 1 – 20 grav, cu asistent personal.

Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacţionează  la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistenţă permanentă fiind incapabili de autoconducţie şi autocontrol.

* Se referă la retardul mintal/întârzierea mentală.

Criterii de diagnostic – ICD 10 pentru retardarea/întârzierea mentală:

  1. funcţionarea intelectuală generală semnificativ submedie;
  2. dificultăţi semnificative în funcţionarea adaptativă în cel puţin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, familie, aptitudini sociale/relaţii interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare, ocupaţie, timp liber, sănătate, securitate;
  3. debut înainte de vârsta de 18 ani.

** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.

*** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav.

Activități-Limitări/Participare/necesități

HANDICAP a) dezvoltă, de regulă,

a) au nevoie de sprijin pentru | UŞOR     |aptitudini sociale şi de inserţie socială pe piaţa muncii, comunicare în timpul anilor pentru a dobândi abilităţi de preşcolari, au o deteriorare trai independent, prin minimă în ariile senzitivo-serviciile de consiliere și motorii; orientare vocaţională

b) pot achiziţiona cunoştinţe profesionale;  şcolare corespunzătoare nivelului

b) monitorizare de specialitate clasei a VI-a, capătă aptitudini |şi măsuri educative în cazul sociale şi profesionale adecvate |celor cu comportament deviant.  Pentru autoîntreţinere, pot trăi satisfăcător în societate, dacă nu există o tulburare asociată;

c) uneori asociază tulburări de comportament care pot atinge intensitatea unor acte antisociale, adicţii de substanţe                            psihoactive.

HANDICAP MEDIU

a) pot beneficia de pregătire /au nevoie de sprijin pentru  profesională şi, cu supraveghere însuşirea unei meserii, în  moderată, pot avea grijă de ei înșiși |funcţie de abilităţi/aptitudini;

b) implicarea agenţiei de formare profesională necesarp pentru insertia socială/pot efectua activități lucrative

c) au nevoie de servicii de suport psihoterapeutic pentru cei cu tulburări de comportament care necesită monitorizare de specialitate/  au nevoie de sprijin pe piaţa muncii;

HANDICAP ACCENTUAT

a) au o dezvoltare psihomotorie redusă

a) pot desfăşura activităţi simple;

b) pot dobândi deprinderi igienice elementare/au nevoie de sprijin pentru a afectua activitățile pentru care au fost pregătiți

c) pot efectua sarcini simple pentru care au fost pregătiţi.

HANDICAP GRAV

– dependenţă parţială sau totală de ajutorul altei persoane|în funcţie de rezultatul evaluării complexe și de stabilirea gradului de autonomie/pot beneficia de asistent personale

* Se referă la retardul mintal/întârzierea mentală.

Criterii de diagnostic – ICD 10 pentru retardarea/întârzierea mentală:

  1. funcţionarea intelectuală generală semnificativ submedie;
  2. dificultăţi semnificative în funcţionarea adaptativă în cel puţin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, familie, aptitudini sociale/relaţii interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare, ocupaţie, timp liber, sănătate, securitate;
  3. debut înainte de vârsta de 18 ani.

** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.

*** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav.