Cum puteți să observați eventuale deficiențe de dezvoltare psiho-motorie la copii

Este cunoscut faptul că tulburările de spectru autist trebuie descoperite cât mai devreme. Este bine să știți ce întrebări vă va adresa medicul de familie, să vă gândiți la răspunsuri și să identificați cât mai devreme posibil eventualele probleme.

În evaluarea copilului la 12, 15 și 18 luni, medicul de familie trebuie să identifice și eventuale deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat în funcție de vârstă. Acest chestionar este standard și cuprins în Normele Contractului-cadru.

Iată ce întrebări trebuie să conțină chestionarul și adresate părintelui:

 • Copilul dvs. vă privește în ochi când vorbiți cu el?
 • V-ați gândit că nu aude normal?
 • Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit?
 • Întinde mâinile să fie luat în braţe?
 • Se opune când este luat în braţe de dvs?
 • Participă la jocul „cucu-bau”?
 • Zâmbeşte când dvs îi zâmbiţi? – întrebare înlocuită la 24  luni cu întrebarea:                                       Foloseşte cuvântul „mama” când vă strigă?
 • Poate să stea singur în pătuţ când este treaz?
 • Reacţionează întotdeauna când este strigat pe nume?/Întoarce capul când este strigat?
 • Evită privirea directă/Nu susţine contactul vizual
 • Evidentă lipsă de interes pentru persoane
 • După 24 de luni: stereotipii motorii (flutură mâinile, ţopăie, merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe, posturi inadecvate etc.)

La aceste întrebări se adaugă și observarea medicului. Fiecare variantă de răspuns la fiecare întrebare are un anumit număr de puncte. Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de răspuns cea mai apropiată de comportamentul copilului menţionată de către părintele/aparţinătorul/tutorele legal al copilului şi completează ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunzător după observarea directă a comportamentului copilului.

La sfârşitul completării chestionarului efectuează adunarea scorurilor şi bifează scorul în care se încadrează copilul în cauză.

Medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal atitudinea terapeutică necesară ulterior. În cazul în care copilul evidenţiază un risc mediu sever, medicul explică părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal necesitatea prezentării la medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică pentru evaluare complexă şi stabilirea terapiei comportamentale şi/sau medicamentoase.