Ce presupune tratamentul în ambulatoriu?

Asigurații beneficiază de tratament în ambulatoriu în regim compensat sau gratuit, în funcție de patologia pe care o prezintă în baza prescripției medicale. Aceasta este emisă de medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriul clinic sau de către medicul specialist la externarea din spital (medici care sunt în contract cu o casă de asigurări de sănătate).

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3-7 zile, în cazul afecțiunilor acute, de până la 8-10 zile, în cazul afecțiunilor subacute și de până la 30-31 de zile, pentru bolnavii cu afecțiuni cronice.

Pentru pacienții cu boli cronice stabilizate, pentru care a fost realizată deja o schemă terapeutică, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile.

Perioada este stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al prescripției, aceasta fiind menționată sub rubrica aferentă CNP-ului/codului unic de asigurare. Acești asigurați nu mai pot beneficia de o altă rețetă medicală pentru boala cronică, eliberată în aceeași perioadă.

Prescripția medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului – în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi-, cuprinde medicamentația pentru maximum 30-31 de zile.

Pentru bolnavii care sunt incluși în „Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună”, medicul de familie poate prescrie medicamente în urma consultului realizat de alți specialiști, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale. Reteța este eliberată pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, aceasta fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al prescripției și menționată sub rubrica aferentă CNP-ului/codului unic de asigurare. Acești asigurați nu mai pot beneficia de o altă rețetă medicală pentru boala cronică, eliberată în aceeași perioadă.

Prescripția medicală pentru cazurile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar pentru afecțiunile acute și subacute, prescripția medicală este valabilă maximum 48 de ore. Pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală, care se acordă în tratamentul ambulatoriu, se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line și, în cazuri justificate, prescripția medicală electronică off-line.