Ce informații trebuie să ofere unitățile medicale pacienților

Dacă sunteți internat sau mergeți în ambulatoriu/cabinet medical și în orice unitate medicală, trebuie să știți că personalul are obligația de a vă furniza anumite informații medicale. Dacă cineva din personalul unității medicale refuză să vă ofere una dintre aceste informații, îi puteți atrage atenția că este o obligație legală, prevăzută în Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 din 12.12.2016.

Unitățile sanitare, denumite în continuare unități, furnizori de servicii medicale, atât din sectorul public, cât și din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale și în care sunt efectuate intervenții medicale, au obligația de a furniza pacienților informații referitoare la:

Iată lista informațiilor, pe care unitățile medicale, atât cele publice, cât și cele private, sunt obligate să le ofere pacienților:

a) serviciile medicale disponibile și modul de acces la acestea;

b) identitatea și statutul profesional al salariaților din cadrul unității sanitare, furnizor de servicii medicale;

c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unități cu paturi;

d) starea de sănătate;

e) intervențiile medicale propuse;

f) riscurile potențiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;

g) alternativele existente la procedurile propuse;

h) date disponibile rezultate din cercetări științifice și activități de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul și tratamentul afecțiunii pacientului;

i) consecințele neefectuării tratamentului și ale nerespectării recomandărilor medicale;

j) diagnosticul stabilit și prognosticul afecțiunilor diagnosticate.