Ce include pachetul minimal de servicii medicale?

În Normele Contractului cadru se stipulează o serie de servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale pe câteva categorii.

Iată care sunt acestea:

A. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicale: • asistența medicală de urgență (anamneză, examen clinic și tratament) se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical, în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie, în timpul programului de muncă; • medicamentația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii; • cazurile de urgență medico-chirurgicale care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca „urgență” de către medicul de familie în documentele de evidență primară din cabinet, inclusiv medicamentația și procedurile medicale administrate aici, dacă este cazul.

B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației, consiliere privind igiena personală) și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către alți specialiști pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico-sanitare specifice, după caz)

C. Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei, conform prevederilor legale: • luarea în evidență în primul trimestru al sarcinii; • supravegherea lunară, din luna a 3-a până în luna a 7-a; în situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea; • supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; • supravegherea lăuzei la domiciliu, după externarea din maternitate; • supravegherea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere. Pe perioada supravegherii gravidei se promovează alimentația exclusivă la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum și consiliere pre și post testare pentru HIV și lues (sifilis) a femeii gravide.

D. Activități de suport: • eliberarea actelor medicale: certificat constatator de deces, cu excepția situațiilor care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale.

E. Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială: • consilierea femeii privind planificarea familială; • indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.