Numarul de consultații medicale de care puteți beneficia

Potrivit Normelor de aplicare la Constractul cadru 2018, pentru acelasi episod de boala acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet detrimitere, se decontează maximum 3 consultatii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultații, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialitățile clinice.

Consultația medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie și numai în condițiile în care medicul trimitator se află în relație contractuală – contract sau convenție – cu casa de asigurări de sănătate.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua și a treia consultație în vederea stabilirii diagnosticului și/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultații pentru: urmărirea evolutiei sub tratamentul stabilit în cursul internării, efectuarea unor manevre terapeutice, după o intervenție chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.

Medicul de specialitate are obligația de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit inițial, precum și orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

Pentru evaluarea clinică și paraclinică, prescrierea tratamentului și urmarirea evoluției asiguraților cu afecțiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună.

Consultatia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie și numai în conditiile în care medicul trimitator se află în relație contractuală – contract sau convenție – cu casa de asigurări de sănătate.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia și a patra consultatie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultații pentru: urmărirea evolutiei sub tratamentul stabilit în cursul internării, efectuarea unor manevre terapeutice, după o intervenție chirurgicală sau ortopedica, pentru examenul plagii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, recomandari pentru investigatii paraclinice considerate necesare, după caz.