Ce evaluări trebuie făcute copiilor de la 0 la 18 luni

Fiecare părinte își dorește săaibă grijă cât mai bine de copilul lui. De aceea, mersul la medic, preventiv la anumite intervale de timp este foarte important. De aceea, este foarte important să știți și când trebuie să mergeți la medic, cât ți serviciile de care puteți beneficia legal. Este important să știți dinainte care sunt acestea, iar în cazul în care mediul omite ceva, să îi atrageți respectuos atenția.

Ce sunt consultațiile preventive?

Sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 – 18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex.

Copilul trebuie evaluat periodic.

 

Consultația la nou născut (de la externarea din maternitate și până la o lună)

 * La externarea din maternitate:

 • înregistrare, luare în evidenţă pentru probleme depistate la naştere;
 • examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;
 • evaluarea alimentaţiei, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă;
 • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări;
 • verificarea efectuării în maternitate a screening-ului surdităţii;
 • profilaxia rahitismului;
 • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie);
 • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;
 • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă; consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.

 

 • La 1 lună:
 • măsurare: greutate (G), lungime (T), circumferinţa craniană – consemnare în graficele de creştere;
 • examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;
 • evaluare alimentaţie, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă;
 • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări;
 • profilaxia rahitismului;
 • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie);
 • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;
 • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă;
 • consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.

 

 • Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni cuprinde aceleaşi examinări ca la consultaţia de la 1 lună prevăzută la litera a.2, la care se adaugă:
 • consemnare lungime şi greutate pe graficele de creştere corespunzătoare şi interpretarea tendinţelor după scorul z (velocitatea creşterii);
 • consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie;
 • evaluarea practicilor nutriţionale, întărirea mesajelor privind alăptarea şi îngrijirea copilului (prevenirea accidentelor şi recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere);
 • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutatea la naştere sub 2500 grame începând cu vârsta de 2 luni.

 

 • Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 şi 18 luni cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca şi consultaţia la 2 şi 4 luni prevăzută la litera b, la care se adaugă:
 • evaluare şi consiliere privind alimentaţia complementară (grafic şi tehnici de introducere alimente noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS);
 • continuarea alăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani;
 • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere peste 2500 grame, de la 6 luni până la 18 luni
 • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere sub 2500 grame, de la 2 luni până la 24 luni;
 • evaluarea dezvoltării dentiţiei, recomandări privind profilaxia cariei dentare, igiena orală, administrarea de fluor;
 • evaluare socio-emoţională;
 • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică;
 • sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile frecvente la aceste vârste;
 • la copii de 12, 15 şi 18 luni se vor identifica eventuale deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei.